Facebook

01/10/2017

Kích thước ảnh bìa lý tưởng cho mạng xã hội

Một trong điều đầu tiên khi người truy cập vào vào hồ sơ của bạn trên mạng xã hội họ sẽ thấy ảnh bìa của bạn […]